รับผลิตน้ำดื่มแบรนด์ต่างๆ

asiawatermart2

รับจ้างผลิตน้ำดื่มตราต่างๆ พร้อมขออนุญาต อย. ให้เรียบร้อย
สนใจติดต่อ คุณประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม โทรศัพท์ 085-330-3355, 081-9219912, 02-753-2992

กระบวนการต่างๆในการผลิตน้ำดื่ม

น้ำดิบจากน้ำประปา -> บ่อทำปฏิกิริยา บ่อตกตะกอน บ่อพักน้ำดิบ -> น้ำดิบผ่านถังกรองทราย น้ำดิบผ่านถังกรองแมงกานิส น้ำดิบผ่านถีงกรองผงถ่าน -> ถังเก็บน้ำดิบเพื่อตกตะกอนอีกครั้ง -> กระบวนการ Reverse Osmosis -> น้ำดิบผ่านเข้าเครื่อง RO -> น้ำดิบผ่าน RO เก็บเข้าถังสแตนเลส -> น้ำ RO ผ่านการฆ่าเชื้อด้วย Ozone ขั้นสุดท้าย -> Filter ขนาด 0.0001 ไมครอน -> น้ำ RO ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV -> ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเอเซีย

การทำน้ำสะอาด ด้วยเครื่องฟอกน้ำ ระบบ Reverse Osmosis

ระบบ Reverse Osmosis คืออะไร

ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับกระบวนการ Osmosis ว่าเป็น กระบวนการดูดซึมของเหลวผานเยื่อเมมเบรน (Membrane) โดยใช้หลักความแตกต่างของความเข้มข้น คือ ของเหลวที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าจะซึมผ่าน Membrane ไปยังของเหลวที่มีความเข้มข้นสูงมากกว่า เพื่อทำให้ของเหลวที่เข้มข้นมากเจือจาง ยกตัวอย่าง เกลือกับน้ำ ที่น้ำจะซึมผ่านเยื่อไปเพื่อเจือจางสารละลายเกลือ

สำหรับกระบวนการ Reverse Osmosis (R.O.) ก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่จะต่างทิศการซึมกันเท่านั้น คือ ของเหลวความเข้มข้นที่มากกว่าจะซึมผ่าน Membrane ไปยังของเหลวที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าด้วยแรงดันสูง เมื่อตัวเองจะเข้มข้นเป็นการ Osmosis แบบย้อนกลับ เป็นผลให้สารละลายเข้มข้นน้อยมีปริมาณมากขึ้น ตัวอย่างเช่น น้ำบริสุทธิ์ กับสารละลายเกลือ เมื่อผ่านกระบวนการ Reverse Osmosis สารละลายเกลือจะเข้มข้นมาก และน้ำบริสุทธิ์จะมีปริมาณมากขึ้นตามหลักการซึมผ่านแบบย้อนกลับ

“น้ำบริสุทธิ์ คือ น้ำปราศจากสิ่งเจือปนต่างๆ สามารถดื่มกินได้ทันที”

 

ตัวอย่างแบรนด์สินค้า

brand_3

brand_2