รวบรวมปัจจัยจัดหาแมสและเวชภัณฑ์มอบให้คุณริซ่าไปแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ใน รพ.สมุทรปราการ

วันที่31มีนาคม2563 กลุ่มเพื่อนๆในหมู่บ้านธนาภิรมย์​ โดย​มี คุณ​ประสิทธิ์​  เจตน์ทรงธรรม​ กรรมการผู้จัดการบริษัท​เอเซีย​ วอเตอร์​มาร์ท ร่วมด้ว​ยคุณภิญโญ, คุณชาญชัย, คุณสุรินทร์, คุณชินโชติ-สจ.มณฑณัท, คุณอุดม​ เพื่อนบ้านของคุณริซ่า พยาบาลประจำ รพ.สมุทรปราการได้รวบรวมปัจจัยจัดหาแมสและเวชภัณฑ์มอบให้คุณริซ่าไปแจกจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ใน รพ.สมุทรปราการ ขอให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านปฎิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยทุกท่านครับ