ส่งตัวแทนมอบน้ำดื่มช่วยครอบครัวพยาบาลซึ่งปฎิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19

5/4/63 น้ำดื่มเอเซีย นายประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม ประธานบริษัทเอเซียวอเตอร์มาร์ท จำกัด ส่งตัวแทนมอบน้ำดื่มช่วยครอบครัวพยาบาลซึ่งปฎิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19จนตัวเองติดเชื้อโควิท-19 ครอบครัวต้องถูกกักตัวที่บ้าน น้ำดื่มเอเซียมอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือครอบครัวพยาบาล ในภาวะวิกฤตินี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน
ณ ต.บางเมืองใหม่ อ เมือง จ สมุทรปราการ