มอบน้ำดื่ม ให้แก่ สภ.สำโรงเหนือ เพื่อสนับสนุนงานวันเด็ก

มอบน้ำดื่ม ให้แก่ สภ.สำโรงเหนือ เพื่อสนับสนุนงานวันเด็ก ประจำปี 2563 8/1/2563