ขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มเอเซีย ระบบ Reverse Osmosis 

เครื่องจักรบรรจุน้ำอัตโนมัติระบบโรตารี

ขั้นตอนการผลิตน้ำถัง การผลิตน้ำดื่มลงบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ

ขั้นตอนที่ 1

 • น้ำประปามาเก็บลงแท้งค์น้ำ สแตนเลส เพื่อพักน้ำและตกตะกอน
 • ปั๊มสูบน้ำประปาเพื่อจ่ายเข้าระบบเครื่องกรองน้ำ
 • เครื่องกรองสแตนเลสบรรจุสารกรองแมงกานีส เพื่อทำหน้าที่ในการกรองน้ำประปาเพื่อลดตะกอนความขุ่นในน้ำ และตะกอนสนิมเหล็ก

ขั้นตอนที่ 2

 • เครื่องกรองสแตนเลสบรรจุสารกรองคาร์บอน เพื่อทำหน้าที่ในการกรองน้ำประปาเพื่อลดตะกอนความขุ่นในน้ำ และจับกลิ่น สี คลอรีนที่มาในน้ำดิบประปา

ขั้นตอนที่ 3

 • เครื่องกรองสแตนเลสบรรจุสารกรองเรซิน เพื่อทำหน้าที่ในการกรองน้ำประปาเพื่อลดความกระด้างของน้ำและจับหินปูนออก

ขั้นตอนที่ 4

 • น้ำประปาที่ผ่านสารกรองทั้ง 3 ประเภทแล้ว เรียกว่า น้ำกรอง (soft water) ซึ่งน้ำกรองนี้สามารถบริโภคได้แล้ว แต่ในระบบการผลิต R.O. ยังมีขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

 • น้ำกรองที่เก็บพักในถังน้ำกรอง จะถูกส่งเข้าเครื่องกรองระบบ R.O.น้ำกรองจะผ่านเยื่อกรองเมมเบรนที่ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน หมายความว่าในน้ำกรองนี้ถ้ามีสารละลายที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.0001 ไมครอน ไม่สามารถผ่านทะลุได้ น้ำกรองที่ผ่านเยื่อกรองเมมเบรน 0.0001 ไมครอน เทียบเคียงน้ำบริสุทธิ์แล้ว น้ำ R.O. เหล่านี้จะถูกส่งไปเก็บในถังพักน้ำ R.O.

ขั้นตอนที่ 6

 • ถังพักน้ำ R.O. จะส่งน้ำ R.O. ผ่าน OZONE และผ่านแสง Ultraviolet เพื่อฆ่าเชื่อโรคต่างๆ เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนบรรจุขวด เพื่อบริโภคต่อไป

_______________

VDO-ขั้นตอนการผลิตน้ำถัง

 

ขั้นตอนการผลิตน้ำถัง

 • คัดแยกถัง
 • ล้างถังภายนอก
 • ล้างอัดฉีดภายในระบบอัตโนมัติด้วยน้ำ RO
 • บรรจุน้ำ
 • เครื่องปิดฝาและรัดฝา
 • ลำเลียงส่งออก

 

เครื่องจักรบรรจุน้ำอัตโนมัติระบบโรตารี

 • 40 หัว บรรจุ
 • 20 หัว ขับฝาเกรียว
 • รีดเกลียวอลูมิเนียม 1 ชุด
 • คัดฝา พร้อมเครื่องฉีดน้ำ ล้างขวดภายใน