คุณประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม บริจาคขวดน้ำดื่มและฝา ให้แก่มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ

วันที่ 2/8/2564 เวลา 15.00น. คุณประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเซียวอเตอร์มาร์ท จำกัด บริจาคขวดน้ำดื่มขนาด 600cc. จำนวน 1,000 ใบ และฝาจำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ เพื่อนำไปบรรจุน้ำสมุนไพรแจกผู้ป่วยโควิด 19