คุณประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย วอเตอร์มาร์ท จำกัดมอบน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลบางเมือง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
คุณประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย วอเตอร์มาร์ท จำกัดมอบน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลบางเมือง 2 แห่งดังนี้
1.รพ.สต.บุญศิริ
2.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ วัดบางปิ้ง
เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่