คุณประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย วอเตอร์มาร์ท จำกัด มอบน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลบางเมือง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
คุณประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย วอเตอร์มาร์ท จำกัด มอบน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลบางเมือง 3 แห่งดังนี้
1.รพ.สต.ร่มโพธิ์
2.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองบางปิ้ง
3.รพ.สต.บางเมือง
เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่