ทีมงานผู้บริหารและฝ่ายจัดซื้อของบริษัทแลคตาซอย จำกัดได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่24/2/63
ทีมงานผู้บริหารและฝ่ายจัดซื้อของบริษัทแลคตาซอย จำกัดได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่มเอเซีย บริษัทเอเซียวอเตอร์มาร์ท จำกัด โดยมีคุณประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม กรรมการผู้จัดการ คอยให้การต้อนรับและนำพาเยี่ยมชมและบรรยายกระบวนการผลิตน้ำดื่มเอเซีย ได้รับฟังกันอย่างละเอียด