นายประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม นายกสมาคมผู้ผลิตน้ำดื่มจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ,สาธารณสุข อสม.ที่ประจำด่านตรวจโควิดใต้ทางด่วนถนนศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 6/8/64 เวลา11.30น.
นายประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม
นายกสมาคมผู้ผลิตน้ำดื่มจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบน้ำดื่มจำนวน600ขวดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ,สาธารณสุข อสม.ที่ประจำด่านตรวจโควิด ใต้ทางด่วนถนนศรีนครินทร์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ