บริษัทเอเซียวอเตอร์มาร์ท จำกัด ได้จัดงาน เลี้ยงพนักงาน ฉลองครบรอบ 20 ปี วันที่ 20 เมษายน 2563