ประชุมทีมงานฝ่ายผลิต

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 คุณประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเซียวอเตอร์มาร์ท จำกัด พร้อมด้วยคุณเกษียร บุนนาค ผจก.โรงงาน นายพิเชษฐ์ เจตน์ทรงธรรม หัวหน้างานฝ่ายผลิต ได้ประชุมทีมงานฝ่ายผลิตให้ข้อมูลความรู้ด้านการปฎิบัติตาม พรบ.ความมั่นคง และการป้องกันภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19ให้พนักงานฝ่ายผลิตได้ปฎิบัติตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดต่อไป