ผู้บริหาร บริษัท ฟินิกซ์เทค เจแปน จำกัด เยี่ยมชมโรงงาน

ภาพบรรยากาศ ผู้บริหาร บริษัท ฟินิกซ์เทค เจแปน จำกัด เยี่ยมชมโรงงาน