ผู้อำนวยการ​และคณะอาจารย์ระดับสูงได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่​11มีนาคม2563​ ทางผู้อำนวยการ​และคณะอาจารย์ระดับสูงได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและขั้นตอนการผลิตน้ำดื่มของทางบริษัท​เอเชียวอเตอร์มาร์ท​ จำกัด​ โดยมีคุณประสิทธิ์​ เจตน์ทรงธรรม​ กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับและนำพาเยี่ยมชมและบรรยายกระบวนการผลิตน้ำดื่มเอเชีย​