มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมการพ่นฆ่าเชื้อโรคระบาดโควิด-19

วันที่31มีนาคม2563คุณประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัทเอเซียวอเตอร์มาร์ท จำกัด มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมการพ่นฆ่าเชื้อโรคระบาดโควิด-19ในเขตชุมชนต่างๆของเทศบาลบางเมือง ผ่านตัวแทนท่านปลัดชิดชนก เทศบาลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ