มอบน้ำดื่มเอเซียสนับสนุนใช้ในงานกิจกรรมต่างๆของสมาคมกู้ภัย สมุทรปราการ

บริษัทเอเซีย วอเตอร์มาร์ท จำกัด โดยนายเกษียร บุนนาค
ผู้จัดการโรงงานน้ำดื่มเอเซีย
เป็นตัวแทนของบริษัท มอบน้ำดื่มเอเซียสนับสนุนใช้ในงานกิจกรรมต่างๆของสมาคมกู้ภัย สมุทรปราการ

20/02/2563