มอบน้ำดื่มให้คณะกรรมการชุมชนเรวัต 1(ผู้ใหญ่บ้านหมู่3) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี​2563