มอบน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนโครงการ ”แบ่งฝัน & ปันรัก : ทำดีเพื่อมนุษย์”

มอบน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนโครงการ ”แบ่งฝัน & ปันรัก : ทำดีเพื่อมนุษย์”
มอบน้ำดื่มสนับสนุนโครงการ แบ่งฝัน & ปันรัก เพื่อการฟื้นฟู พัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)