มอบน้ำดื่ม 40 ลัง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล

มอบน้ำดื่ม 40 ลัง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ.2563 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ ส่งเสริมสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง